Dummen Orange

Dümmen Orange staat voor het beste in bloemen en planten. Dümmen Orange is het resultaat van meer dan 100 jaar ondernemen met een unieke en vernieuwende collectie bloemen en planten.

‘s-Werelds beste veredelaars verenigen bewezen technieken en de nieuwste innovaties. De collectie is de grootste ter wereld en vormt het bewijs van onze passie en vakmanschap. Lokaal gegrondvest en wereldwijd aanwezig, ontwikkelen we onszelf voortdurend in de voorhoede van de internationale sierteeltsector. Wij bezorgen onze partners stabiliteit en groeimogelijkheden.

Code of Conduct
Onze Code of Conduct leidt ons in onze acties om onze vijf kernwaarden waar te maken. Als wij volgens onze waarden handelen, handelen voor onszelf, voor elkaar, voor de sector, voor onze planeet en voor gezamenlijk succes van allemaal.

Overtuiging bepaalt gedrag
Onze kernwaarden zijn niet opgelegd of opgesteld door een kleine, selecte groep leiders of experts. Iedere waarde is geworteld in de manier waarop we al generaties lang zaken hebben gedaan. Meer dan iedere naam of verhaal, beschrijven onze waarden wie we zijn als organisatie van gelijkgestemden. Wij werken allemaal vanuit dezelfde basis richting dezelfde visie.

Doe het juiste
Wij geloven niet in het creëren van regels voor iedere gebeurtenis of interactie. Veel meer vertrouwen we erop dat Dümmen Orange en alle medewerkers continue succesvol kunnen zijn op basis van onze gedeelde waarden.

www.dummenorange.com