Groenland

GOED VOOR MENS EN MILIEU
Onze duurzame bedrijfsvoering is verankerd in ons doen en laten en uit zich in een hoge mate van ecologisch bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid. In het maken van onze keuzes wegen wij de impact voor mens en milieu zwaar mee met als doel een duurzaam fundament te leggen voor de toekomst.

SOLIDE, BETROUWBAAR EN IN BEWEGING
Met onze brede ervaring in de markt enerzijds en de focus op specialisme en efficiëntie anderzijds zijn wij een betrouwbare en solide partner die tevens uitstekend in staat is om direct in te spelen op de veranderingen bij onze partners.

ENTHOUSIASME, GEDREVENHEID EN PASSIE
Door het bouwen aan een sterk netwerk waarin wij medewerkers, leveranciers, klanten en andere relaties met elkaar verbinden, delen we kennis en halen samen een maximaal resultaat.

ONDERNEMER­SCHAP EN VRIJHEID VAN DENKEN
Het bieden van ruimte aan onze medewerkers, bedrijven, klanten en leveranciers vinden wij van belang om de creativiteit te bevorderen. Op deze manier stimuleren wij continue de persoonlijke ontwikkeling waardoor we met elkaar blijven groeien, succesvol zijn en met plezier ondernemen.

www.groenland-bv.nl