Stichting de Binding

Over Stichting de Binding:

De Binding organiseert activiteiten voor en met tieners met de volgende visie:

“Het tienerwerk brengt bij tieners een veranderingsproces op gang, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie. De rol van het tienerwerk is preventief en signalerend bij individuele tieners en ondersteunt en motiveert tieners naar de passende zorg.
De focus ligt op tieners van 10-15 jaar. Het accent ligt niet alleen op de kwetsbare tieners. Het gaat ook om talentontwikkeling.”

De Binding
Buiten de Bindingkampen om organiseert de Binding door de inzet van professionals tienerwerk (10 t/m 15 jarigen) in de gemeente Aalsmeer.

Tienerinlopen:
In Kudelstaart en Aalsmeer Oost verzorgen wij een inloop waar tieners ‘s middag en ‘s avond vrij langs kunnen komen; inschrijven of aanmelden is niet nodig. We organiseren dan activiteiten op het gebied van sport, ontmoeting, cultuur, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling etc. Soms is ‘niks doen’ ook fijn en is het plezierig gewoon met leeftijdsgenoten te kletsen. De professional is aanspreekbaar als je ideeën hebt voor leuke activiteiten of als je een probleem hebt op school of thuis… We bieden een luisterend oor, iemand die met je meedenkt en een heel netwerk kent als we zelf geen antwoorden weten.

Welzijnsfunctionaris:
De Binding werkt nauw samen met het onderwijs. Hiervoor worden activiteiten ontwikkeld die ondersteuning kunnen geven aan tieners, docenten maar ook aan ouders bij de begeleiding van een opgroeiende tiener. De welzijnsfunctionaris inventariseert en signaleert de wensen en behoeften van tieners, ouders en vakkrachten uit het onderwijs en het (sport)verenigingsleven en zorgt voor een gedragen activiteitenaanbod. Dit aanbod is gericht op:
preventie en vroegsignalering, talentontwikkeling bij tieners, een gezonde leefstijl.

Het is leuk om leeftijdsgenoten uit je buurt of van school te ontmoeten en samen leuke dingen te doen. Belangrijk is dat tieners invloed hebben op het aanbod, praat dus met ons! Als tieners vragen hebben zijn ze altijd welkom! Simpele vragen of hele moeilijke, wij zijn er voor jou! Maar ook ouders/opvoeders zijn welkom. Kom eens kennismaken en denk gerust mee over onderwerpen die tieners aangaan of aan zouden moeten gaan.

www.debinding.nl